Styret

Styret

Per Simon Mustevdt

Leder

Berith Langbach

Nestleder

Torild Wølner Gundersen

Sekretær

Jan Thore Øvrum

Kasserer

Magne Brækken

Styremedlem

Jan Christensen

Styremedlem

Thor Wølner Gundersen

Styremedlem

John Lundsett

Vararepresentant

Gard Strøm

Vararepresentant

Valgkomite

Nils Jacob Meen

Tøger Høiseth

Gregorius Skilbred