2023-01-31


Medlemsmøte i Gjerpen Historielag
Menstad Bydelshus 31 januar 2023

Omtrent 110 interesserte hadde funnet veien til Menstad bydelshus for å høre Lars Vaagland fra Siljan Historielag kåsere om "Veier fra fortiden". Han presenterte hva Siljan Historielag holder på med, og hva de har fått til.


Han presiserte at samtaler med gamle mennesker er viktig i historiearbeidet. Historielaget har også hatt kontakt med arkeologer som har vært i Siljan. Ved å få kjennskap til historien blir det mer interessant å gå på tur. Skogsområder i Siljan og Gjerpen har hatt bosetning i 4000 år. Langs alle vassdrag går det en sti, sa han, og han skilte mellom fotsti, kløvsti og karjolvei. Han fortalte om stier hvor Siljan Historielag har ryddet og satt opp orienteringstavler i samarbeid med Telemark Turistforening og Turlaget. Langs stiene/veiene er det gjort funn av gravrøyser og funn fra jernalder og kanskje bronsealder, bl.a. ble det funnet en rytterspore midt i en ridevei. Vaagland viste også kart. Der kan man se hvor veiene gikk, symbolene viser forskjell på sommer- og vintervei. Flere hensyn viste hvor veiene gikk og hvor brede de skulle være. Noen gikk til setra, noen var bare kløvvei, noen ridevei. I Gjerpen er det funnet en kollabonn tett ved en ridevei. Kullet ble kjørt på sledeføre til Fossum. Det var det militære som hadde oppmåling og laget kartene.


Vaagland viste også en informasjonstavle med årstall for historiske begivenheter hvor nødvendigheten av vei fra Oslo til Skien ble dokumentert, helt fra Oslo ble en bispeby i år 1100 til veien ble anlagt som bilvei i 1935.


Dette finner man dokumentasjon for på kartene.


Han avsluttet foredraget med å fortelle hvordan en gjeng på 13 stykker fra hadde arbeidet med merking og skilting på veien mot Gjerpen. Nå er det opp til oss å følge veiene videre. Vi har allerede nedsatt en gruppe, men vi har plass til flere!!