2023-11-23


Møte på Menstad Bydelshus 23 novmber 2023

Husmannsplasser i Gjerpen.

129 interesserte hadde funnet veien til Menstad Bydelshus for å høre Jarle Sethre kåsere og vise bilder fra husmannsplasser i Gjerpen.

Vi fikk høre om husmannens rolle i bondesamfunnet, om levekår og om forholdet bonde/husmann.

Sethre tok for seg de forskjellige kildene hvor man kan hente opplysninger om husmannen, og han slo fast at i lokalhistorien har husmannen fått sin plass.

Han påpekte forskjellen mellom leilending og husmann og fortalte at husmannen ikke betalte skatt, men betalte leie og hadde arbeidsplikt hos gårdeier. Arbeidsplikten kunne gjelde hele familien.

Da ødegårdene etter svartedauen var dyrket opp igjen på 1600-tallet, «blomstret» husmannsvesenet opp. Yngre bondesønner ryddet seg en plass og ble husmenn.

Sethre tok for seg navn på plassene som forteller noe om plassens beliggenhet og også om de som bodde der. Han fortalte om husene på plassen og om levekår.

Husmannsvesenet ble avviklet i Norge i 1928.

Jarle Sethre vil gjerne lage en gruppe i Gjerpen Historielag som kan kartlegge hvor plassene i Gjerpen lå, og bevare den muntlige tradisjonen om plassene.

I andre del av kåseriet gikk Sethre over til å snakke om husmannsplassen Kjerringåsen. Han påpekte at historiske kilder, arkeologiske funn og muntlig tradisjon kan skape et bilde av levekår på plassen. Funn av glass, porselen, pyntegjenstander og penger viser at det må ha vært kontakt med verden utenfor. Dette åpner for mange spennende teorier.

I 2024 håper Gjerpen Historielag å få til turer for å fastsette husmannsplassenes beliggenhet og også søke etter historiske «skatter» i terrenget. Vi holder også på med å lete etter traseen for rideveien fra Kikut til Gjerpen kirke. Vi håper at Jarle Sethre får med seg interesserte medlemmer i sin «husmannsplass-gruppe» og at medlemmene følger oss på tur etter historiske fornminner når våren kommer!

Vi takker Jarle Sethre for et flott foredrag og ønsker alle en god jul. Vi håper dere samler krefter til en aktiv historievår 2024!!