2019-10-24

Referat fra omvisning i Gjerpen kirke  24. 10. 2019


Torsdag 24. 10 hadde Gjerpen Historielag arrangement i Gjerpen kirke. Til tross for dårlig vær hadde rundt 40 mennesker funnet veien til kirken. Det var tent lys langs veien opp til kirkedøra, og inne i kirkerommet ble vi møtt av tente lys i de mektige, gamle lysestakene. Vi følte oss umiddelbart velkommen.

På kveldens program stod orientering om den gamle kirkens historie og om kunsten i kirken. Historielagets leder, Thor Wølner Gundersen, ønsket velkommen og orienterte litt om opplegget for kvelden. Så gav han ordet til sogneprest Øystein Aronsen. På en ledig måte gav han oss en flott innsikt i den gamle kirkens historie. Kirken kan sies å være det eldste bygget i Skien, fra tidlig 1100- tallet. Thor Wølner Gundersen supplerte kirkehistorien med historier om viktige prester og om lagmannen som ble begravet under alteret.

Pga. det dårlige været valgte vi å ikke gå samlet bak til det Arnoldske kapell, men vi fikk en fin orientering om kapellets historie. I disse dager er det oppussing av kapellet, og planen er at det skal stå ferdig i 2020. Det skal være et åpent kapell.
Aronsen tok så for seg kunsten i kirken. Emanuel Vigeland har stått for det meste av utsmykningen. Vi fikk en god orientering om symbolene på prekestol, døpefont og all den andre kunsten i kirken og ikke minst ble det fantastisk vakre alterbildet behørig omtalt. Det er et bilde man aldri blir ferdig med å studere og beundre!
Etter orienteringen ble sognepresten takket og overrakt et eksemplar av Skiensboka, kommunens leksikon.

Vi fikk så anledning til å gå rundt i kirken og studere kunsten på nært hold. Mange gikk også til det Arnoldske kapell.

Vi reiste fra kirken med en følelse av stolthet over at denne vakre kirken er VÅR kirke!