2019-02-19

Referat åpent møte Limi grendehus 19.02.2019


Det var nok først og fremst gamle flybilder fra Øvre Gjerpen som lokket folk til Gjerpen historielags møte på Limi grendehus tirsdag 19. februar. Men Jan Thore Øvrum og Per Simon Mustvedt fra interimstyret i det nye historielaget benyttet også anledningen til å informere om laget, og om hvilke oppgaver interimstyret tenker seg at laget skal arbeide med.

De 35 frammøtte fylte lokalet, og for inngangspengene fikk de kaffe og kaker fra bakerinaboen på Limi, Millba AS.

En godt forberedt og kunnskapsrik Gard Strøm var «pilot på flyturen» over nærområdet. Han viste flyfotos som Widerøe Polarfly tok over Gjerpen 17. mai 1961. Fra sitt arbeid med «Gamle Gjerpen» kjenner Gard området godt. Men engasjementet fra salen var også meget stort, og til tider overtok de frammøtte «scenen» med kommentarer og historier. Dermed ble det formidlet mye god lokalhistorie med bildene som utgangspunkt.

I møtet ble det lagt inn en god kaffepause. Deltakerne ble invitert til å melde seg inn i laget, og det var lagt ut skjemaer med spørsmål om hva møtedeltakerne ønsker at Gjerpen historielag skal arbeide med. Det kom ønsker om at vi må arbeide med å sikre krigshistorien, at vi må ha geografisk spredte møter, møter der folk kan ta med gamle bilder for scanning, temamøter, historiske vandringer, og at vi må få et medlemsblad. Fem av møtedeltakerne, som ikke alt var medlemmer, meldte seg inn i laget.