2022-10-06


Medlemsmøte i Gjerpen Historielag
Menstad Bydelshus 6 oktober 2022

Bratsbergbanen v/ Helge Songe


Jernbanen mellom Notodden og Porsgrunn har en beskjeden rolle i dag, men da den ble til for vel 100 år siden var det en drabelig kamp om hvor dette viktige bindeleddet mellom Notodden og Grenland skulle gå – øst eller vest for Norsjø. Helge Songe har skrevet bok om Bratsbergbanens historie, og den historien øste han av til godt og vel 80 møtedeltakere på Menstad bydelshus 6. oktober.

Det var ingen selvfølge at banen skulle gå gjennom Gjerpen. Politiker-flertallet mente at den burde gå gjennom de mest befolkede områdene mellom Midt-Telemark og Grenland, men Norsk Hydros toppsjef Sam Eyde og statsminister Gunnar Knudsen gikk inn for traséen via Valebø og Gjerpen til Menstad. Hensynet til utskipningen av Hydros produkter fra Notodden og Rjukan var utslagsgivende. Hydro bidro sterkt med finansieringen, og under fire år etter at Stortinget vedtok utbyggingen i 2013 gikk det første toget på Bratsbergbanen. Den offisielle åpningen skjedde i 1920.

Bratsbergbanen var kalkuler til 16,5 millioner kroner – men sluttregningen ble på 27,3 millioner fortalte Helge Songe