Hjem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noen nye bilder er lagt i galleriet


Et nytt bilde fra Rising hentet fra Facebook innlegg av Geir Holt, og også et fra Bøleområdet fra Inger Aabjørnsrød.


Klikk på bildet for å gå til galleriet.


Stedsnavnprosjekt.

Alle kan være med.
Gjerpen Historielag starter nå et prosjekt med å samle inn stedsnavn og lokasjoner til interessante steder i Gjerpen. Dette er et samprosjekt med Skien kommune, og med på laget har vi også Christian Borchgrevink-Vigeland som allerede har samlet inn og plottet inn på kart en meget stor mengde steder i vestmarka. Klikk på kartet på venstre side. 
Se for øvrig mer om prosjektet her.

Nytt medlemsblad "Hofund" er snart i en postkasse nær deg.


Neste blad vil inneholde både krigsminner, flystevne på Børsesjø, historien til utvandrede gjerpensfolk, hvordan det var å vokse opp i Hovenga og litt til.

Bildet viser stedet hvor Klöckerbakken lå.


Fortegnelse på de fattige og husarme i Gjerpen sogn 1727 og 1782


Det var ikke bare bra i de gode gamle dager. I 1727 førte presten Monrad en liste over de fattige i Gjerpen. 30 personer ble ført opp. Fattigfogdstillingen ble opprettet dette året og amtmann Bergh forlangte utførlige lister over samtlige fattige i hvert sogn.


En tilsvarende oversikt for 1782 er også lagt inn.

Her er oversikten.      1727          1782

På grunn av Coronasituasjonen har vi foreløpig ikke planlagt noe møtevirksomhet i den nermeste fremtid. Skulle situasjonen endre seg utover våren, sommeren og høsten, vil det bli gitt beskjed på Facebook, e-post og lagets nettside.
Vi fortsetter imidlertid med medlemsblader og satser på 3 nummer også i år.