Hjem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag 23 november 2023: Husmannsplasser i Gjerpen v/Jarle Sethre

Husmenn har tradisjonelt fått liten plass i fortellingen om norske bygder. Husmannsvesenet vokste fram fra 1600-tallet og var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet. Da var det nesten like mange husmenn som gård-brukere i landet. Levekårene på husmannsplasser varierte, men de utgjorde en
underklasse i bondesamfunnet og startet gjerne livet som tjenestefolk, mange endte livet på legd. I Gjerpen finner vi i dag rester etter mange tidligere husmannsplasser i utmarksområder som er populære turmål. Jarle Sethre har selv studert en plass helt sør i Gjerpen ved hjelp av både historiske kilder og arkeologi, og det ga flere uventede svar.

Du kan lese mere om husmannsplasser her.

Menstad bydelshus torsdag 23. november kl 18,30.
Pris kr 100/kr 50 for medlemmerNoen nye bilder er lagt i galleriet


Et nytt bilde fra Rising hentet fra Facebook innlegg av Geir Holt, og også et fra Bøleområdet fra Inger Aabjørnsrød.


Klikk på bildet for å gå til galleriet.


Fortegnelse på de fattige og husarme i Gjerpen sogn 1727 og 1782


Det var ikke bare bra i de gode gamle dager. I 1727 førte presten Monrad en liste over de fattige i Gjerpen. 30 personer ble ført opp. Fattigfogdstillingen ble opprettet dette året og amtmann Bergh forlangte utførlige lister over samtlige fattige i hvert sogn.


En tilsvarende oversikt for 1782 er også lagt inn.

Her er oversikten.      1727          1782