Hjem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøtet på Storemyr 8 juni 2022


80 tilhørere fra 11 til 80 år var møtt fram til Gjerpen Historielags møte på Storemyr onsdag 8. juni.

Torbjørn Follaug, Hans Aas og Per Simon Mustvedt fortalte den glemte historien om kanalen og dens tilblivelse. Men også mange av møtedeltakerne supplerte beretningen om elva Leirkups historie fra 1700-tallet og fram til våre dager. Møtet ga de fleste et solid påfyll med lokalhistorie, og kveldsola bidro også til at møtet ble en minneverdig begivenhet.

Med spader som hovedverktøy gravde 200 mann i 1853 – 1854 en over 3 km lang kanal utover Gjerpensdalen. På under et år gravde de seg gjennom myrer og sumper, og la grunnlaget for det fruktbare jordbrukslandskapet i Gjerpen. Over 4000 dekar ble takket være kanalen og drenering omdannet fra vannsyk mark til flott dyrkingsjord.

Børsesjøkanalen er fortsatt en livsnerve for landbruket i Gjerpensdalen, og bidrar sterkt til å unngå skadeflommer.


Foto: Jan Thore ØvrumStedsnavnprosjekt.

Alle kan være med.
Gjerpen Historielag starter nå et prosjekt med å samle inn stedsnavn og lokasjoner til interessante steder i Gjerpen. Dette er et samprosjekt med Skien kommune, og med på laget har vi også Christian Borchgrevink-Vigeland som allerede har samlet inn og plottet inn på kart en meget stor mengde steder i vestmarka. Klikk på kartet på venstre side. 
Se for øvrig mer om prosjektet her.

Noen nye bilder er lagt i galleriet


Et nytt bilde fra Rising hentet fra Facebook innlegg av Geir Holt, og også et fra Bøleområdet fra Inger Aabjørnsrød.


Klikk på bildet for å gå til galleriet.


Fortegnelse på de fattige og husarme i Gjerpen sogn 1727 og 1782


Det var ikke bare bra i de gode gamle dager. I 1727 førte presten Monrad en liste over de fattige i Gjerpen. 30 personer ble ført opp. Fattigfogdstillingen ble opprettet dette året og amtmann Bergh forlangte utførlige lister over samtlige fattige i hvert sogn.


En tilsvarende oversikt for 1782 er også lagt inn.

Her er oversikten.      1727          1782