Hjem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April/Mai 2024 Historisk sporsøk i naturen med arkeolog Geir Sørum.

Vi blir med Geir Sørum på tur for å lete etter veier, boplasser og andre spor som våre forfedre har etterlatt seg.

Sted og tidspunkt kommer på epost og Facebook-siden vår.Noen nye bilder er lagt i galleriet


Et nytt bilde fra Rising hentet fra Facebook innlegg av Geir Holt, og også et fra Bøleområdet fra Inger Aabjørnsrød.


Klikk på bildet for å gå til galleriet.


Fortegnelse på de fattige og husarme i Gjerpen sogn 1727 og 1782


Det var ikke bare bra i de gode gamle dager. I 1727 førte presten Monrad en liste over de fattige i Gjerpen. 30 personer ble ført opp. Fattigfogdstillingen ble opprettet dette året og amtmann Bergh forlangte utførlige lister over samtlige fattige i hvert sogn.


En tilsvarende oversikt for 1782 er også lagt inn.

Her er oversikten.      1727          1782