Home

Stiftet 18 september 2018

Støtt Gjerpen Historielag ved å registrere deg som grasrotgiver. Klikk på linken over og søk etter Gjerpen Historielag. Dersom du er registrert på nett hos Norsk Tipping, kan du gjøre det der. Ellers så gå til din kommisjonær og han vil ordne det. Det går ikke utover din innsats eller premier. Det er Norsk Tipping som gir 7 % til den foreningen du velger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjerpen Historielag på tur til Luksefjell
Lørdag 19. september 2020 kl 11:00.

I en tid da frykten for coronaviruset spenner ben for all ordinær møtevirksomhet inviterte Gjerpen Historielag medlemmene på tur til Luksefjell. I strålende høstvær møtte 35 deltakere, hvorav fire fra styret, opp ved Modammen for registrering. En kortesje med 18 biler satte så kursen for første stopp ved Vassenddammen. Der tok dagens kjentmann, Finn Olsen, føringen. Han er av gammel Luksefjell-slekt, er oppvokst på Bestul, og har hatt hele sin arbeidsdag med skogs- og veiarbeid i Løvenskiold-Fossums tjeneste. Dessuten har han drevet sin kjæreste hobby – jakt og fiske – i Løvenskiolds rike.

Les mer her.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen

Gjerpen Historielag ble stiftet hos Ragnar Kjær på Kjær søndre i Gjerpen 18.09.2018 kl. 18.00.

 

Laget hører til i nåværende Skien kommune, men virksomheten vil være rettet mot tidligere Gjerpen kommune, fra og med Luksefjell i nord og Gulset i vest til grensa mot Siljan i øst og grensa mot Eidanger (nå mot Porsgrunn) i sør.

 

Laget har som formål å vekke, formidle, øke og utbre kunnskap om Gjerpen bygds historie fra de eldste tider til i dag. Historielaget skal etterstrebe å nå ut til flere aldersgrupper for å øke bevissthet og stolthet. I dette arbeidet inngår innsamling, formidling og bevaring av historisk materiale og av Gjerpens kulturminner.

 

Laget tar sikte på å holde møter på forskjellige steder i bygda for å nå ut til så mange som mulig. I arbeidet vil det også være viktig å gjøre bruk av de mulighetene som ligger i sosiale medier. Det vil også være naturlig å samarbeide med andre grupper i bygda og ellers i Skien kommune.

 

En spørrerunde har vist at det er stor interesse for å få til et Gjerpen Historielag. Nå er laget på plass, og vi håper at interesserte tar kontakt.   

Hva skal vi drive med?

Historielaget er i sin spede begynnelse, og det er kanskje ikke så mye stoff å finne på nettsida vår ennå. Men vi har ambisjoner om å gjøre noe med dette.

 

Vi håper at mange av våre fremtidige medlemmer kan bidra med stoff, som f.eks. gamle bilder av gårder, personer, arbeidsliv etc etc. Det burde være mye å ta av.  Vi har mulighet for å komme på besøk og avfotografere eller scanne bilder, store og små. Det finnes sikkert mye i private album, som kunne være interessant og kunne deles med andre. Dette kan publiseres her på nettsida etter hvert.

 

Videre er vi på jakt etter historier som kan gjenfortelles enten her på nettsida eller i et fremtidig medlemsblad. Vi er ganske sikre på at det finnes mye på gårdene rundt i bygda av historier fra tidligere tider, eller kanskje ikke så langt tilbake heller. Mye av det skjedde i går er historie i morgen, og det er viktig å ta vare på.

 

Dersom noen sitter på gamle originaler av husmannskontrakter, amerikabrev eller andre dokumenter som de kunne tenke seg å dele, kan vi gjerne også her avfotografere dette og publisere.

 

Vi har mulighet for å legge inn og publisere både bilder, tekst, film og lyd, så mulighetene er mange.

 

Da håper vi på god respons fra alle interesserte.