Hjem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14.03.2024 kl. 18.30: Menstad Bydelshus.
ÅRSMØTE
Foredrag: Spor til lokalhistorien v/arkeolog Geir Sørum


Tidligere generasjoner satte ikke så mange spor etter seg som vi gjør. Men vi kan likevel
finne rester av både veier, hustufter, boplasser og mye annet hvis vi bare vet hvordan vi skal lete. På møtet vil arkeolog Geir Sørum fortelle om hvordan vi kan gjøre søndagsturen til et spennende søk etter glømte skatter i lokalmiljøet.
Før foredraget, som starter ca kl 19, er det ordinært årsmøte i
Gjerpen Historielag.

Pris kr 100/kr 50 for medlemmer

Foto:  Martin Øyvang / Varden

Noen nye bilder er lagt i galleriet


Et nytt bilde fra Rising hentet fra Facebook innlegg av Geir Holt, og også et fra Bøleområdet fra Inger Aabjørnsrød.


Klikk på bildet for å gå til galleriet.


Fortegnelse på de fattige og husarme i Gjerpen sogn 1727 og 1782


Det var ikke bare bra i de gode gamle dager. I 1727 førte presten Monrad en liste over de fattige i Gjerpen. 30 personer ble ført opp. Fattigfogdstillingen ble opprettet dette året og amtmann Bergh forlangte utførlige lister over samtlige fattige i hvert sogn.


En tilsvarende oversikt for 1782 er også lagt inn.

Her er oversikten.      1727          1782