Designation

Over De Fattige som Under

mig underlagde Lænsmandskab befinder

(1782)

Gierpen Sogn

De fattiges Navne og Alder

Om de fra andet Stæd er kommen og hvorfra

Hos hvem de opholde sig og hvor længe

Van-føre

 

Sengeliggende af

Huus arme

Haver lært Haandværk

Gifte

Børn

Deraf kand tiene for deres Føde

Rade-syge

Sygdom

Alder

Sønner

Døttre

Gierpen

Osebachen

Halvor Nielsøn

Osebachen

Osebachen

Vanfør

 

Meget siug

60

Huusarm

Været Tømmer-mand

Enke-mand

 

 

 

Osebachen

Anders Olsens Enche

Fød i Solum Sogn

Osebachen i 40 Aar

Vanfør

 

Svag

68

Huusarm

 

 

 

 

 

Osebachen

Svend Olsen

Fød paa Rommerige

Osebachen i 40 Aar

 

 

Svag af Alderdom

68

Huusarm

 

gift

2de Sønner

 

Hvoraf den ene kand Tiene, den anden er Vandfør

Gierpen Sogn

Ole Olsen Ougestad

 

Osebachen

 

 

Sengeliggende af Alderdom og Svaghed

60

Huusarm

 

 

 

2de Døttre

Den ene af dem er gift, og den anden opvarter Faderen

Osebachen

Svend Olsen

 

Osebachen

 

 

Svag af Alderdom

80

Huusarm

 

 

1 gift Søn

 

i Fattige omstændigheder

Osebachen

Lars Olsen

Fød i Solum

Osebachen i 10 Aar

 

 

Sygelig

45

Huusarm

 

gift

1 Søn

3 Døttre

Alle gandske Smaa

Gierpen Sogn

Christen Tygesens Enche

Gierpen

Osebachen

 

Rade-sygen

 

36

Huusarm

 

Enke

1 Søn

1 Datter

Begge Smaa

Gierpen Sogn

Elen Tolevsdatter

Gierpen

ditto Osebachen

 

 

Syg og Sængeliggende

56

Huusarm

 

 

 

 

 

Gierpen

Wilhelm Jørgensen

 

Osebachen i 30 Aar

 

 

 

65

Huusarm

 

Enke-mand

1 Søn

1 Datter

Tiener hos Fremmede

Gierpen

Engelbreth Engelbrethsen

 

Ditto

 

 

Svag af Alderdom

71

Huusarm

 

Gift

 

1 datter gift

 

Gierpen

Ole Olsen

Nommedal

under Gaarden Lie

i 28 Aar

 

 

 

52

Huusarm

 

gift

3 Sønner

 

Kand Tiene

Ditto

Jacob Sørensen

Gierpen

under Gaarden Klepp i 6 Aar

 

 

Sygelig

40

Huusarm

 

gift

4 Sønner

1 Datter

Kand Tiene

Ditto

Sivert Hansøn

Ditto

paa Ougestad i 6 Aar

Vanfør

 

Sygelig

50

Huusarm

 

 

1 Søn

4 Døttre

hvoraf 2 kand tiene

Ditto

Daniel Steffensens Enke

Ditto

under Sølie Gaard

 

 

Skrøbelig

64

Huusarm

 

Enke

3 Sønner

1 Datter

Kand tiene alle

Gierpen Sogn

Peder Olsen

Fød i Tellemarchen

paa Gaarden Bachen

Vanfør

 

 

45

Huusarm

 

Gift

2 Sønner

 

1 af dem Tiener

Ditto

Mattias Engelbretsen

Gierpen

under Øfverum

 

 

 

40

Huusarm

 

Gift

 

3 Døttre

ingen kand tiene

Ditto

Christen Gundersen

Ditto

under Ditto

 

 

 

63

fattig

 

Gift

1 Søn

 

er Gift

Ditto

Halvor Sølies Enke

Ditto

under Ougestad

 

 

 

46

Huusarm

 

 

1 Søn

1 Datter

icke kand tiene

Ditto

Gunder Nirisøn

under Hougen i 40 Aar

 

 

 

Svag af Alderdom

72

Huusarm

 

Gift

1 Søn

1 Datter

Tiener

Ditto

Anders Isachsen

Fød i Tellemarchen

under Ballestad i 40 Aar

Døv

 

 

78

Huusarm

 

 

 

4 Døttre

alle gifte

Ditto

Hans Olsen

Eidanger

under Meen

Vanfør

 

 

62

Huusarm

 

Gift

 

 

 

Ditto

Niels Jacobsen

Gierpen

Ditto

Konen vanfør

 

 

34

Huusarm

 

Gift

2 Sønner

1 Datter

Kand ikke tiene

Ditto

Christen Larsen

Ditto

Ditto gaard der i 10 Aar

Vanfør

 

 

50

Huusarm

 

Gift

3 Sønner

2 Døttre

3 af dem tiener

Ditto

Niels Nielsen

i Tellemarchen

under ditto Gaard i 10 Aar

 

 

 

26

Huusarm

 

Gift

1 Søn

1 datter

kand icke tiene

Ditto

Hans Gulechsen

Tellemarchen

under ditto Gaard i 14 Aar

 

 

Sygelig

60

Huusarm

 

Gift

 

 

 

Ditto

Jon Olsens Enke

Ejdanger

under ditto Gaard i 4 Aar

 

 

 

50

Huusarm

 

 

 

 

2de Blinde Børn

Ditto

Abraham Larsen

Gierpen

under ditto Gaard

Vanfør

 

 

77

Huusarm

 

 

 

 

Haver foruden sin egen Skrøbelighed en Blind Sønne Søn at opholde

 

 

 

Udi den Øvre Deel af Gierpen Sogn saasom Luxefield og andre Steder

 

 

 

 

 

 

Ditto

Gunder Mogensen

Luxefield i Gierpen

opholder sig samme steds

 

 

 

82

Huusarm

 

 

1 Søn

1 datter

Begge gifte

Ditto

Gulbrand Luchasen

Ditto

Ditto

Blind

 

 

82

Huusarm

 

 

 

1 Datter

Gift

Ditto

Gullech Poulsen

Nummedal

opholder sig udj Luxefield

Blind

 

 

57

Huusarm

 

 

2 Drenge

2 Døttre

Kand ikke tiene

Ditto

Halvor Webiørnsen

Gierpen

Ditto

 

 

 

40

Huusarm

 

gift med en nu svag Kone

1 Dreng

1 Datter

ingen af dem kand tiene

Ditto

Ole Sørensens Enke

Ditto

under Moe gaard udi 30 Aar

 

 

 

70

Huusarm

 

 

 

1 Datter

gift

 

Ditto Gierpen

Thor Sondresens Enke

Ditto

under Moe gaard udi 12 Aar

 

 

Svaghed

46

Huusarm

 

 

2 Sønner

2 Døttre

ingen kand tiene

Gierpen

Christen Engelbretsens Enke

Gierpen

Ditto Gierpen under Moe

 

 

Svaghed

50

huusarm

 

 

6 Sønner

1 Datter

4 af dem kand tiene

Ditto

Ole Hansen

Ditto

under Ditto gaard

 

 

 

65

huusarm

 

gift

 

 

 

Ditto

Gunder Christensen

Ditto

under Jønnevald

 

 

 

42

opholder en gammel Moder og 2de gamle Sødskende

 

 

1 liden Søn

1 Datter

 

Ditto

Poul Askoutsen

Ditto

opholder sig under Tofte

 

 

 

60

huusarm

 

gift

1 Søn

1 Datter

begge Smaa

Ditto

Marte Askoutsdatter

Ditto

paa Schielbred gaard

 

 

Skrøbelig

28

intet at leve af

intet lært

 

 

 

 

Ditto

Even Gundersens Enke

Ditto

under ditto i 12 Aar

 

 

Skrøbelig

74

intet at leve af

 

 

 

1 datter

gift

Ditto

Halvor Thoresen (?)

Ditto

under Fieldalen

 

 

 

76

huusarm

 

 

1 Søn

1 datter

begge gifte

Ditto

Lars Hansen Myrens Enke

Ditto

under Aas gaard

 

 

Skrøbelig af Alderdom

72

huusarm

 

 

 

 

 

Ditto

Arne Pedersen

Ditto

under ditto

 

 

 

70

huusarm

 

 

1 Søn

1 Datter

Sønnen gift og Datteren opvarter Faderen

Ditto

Halvor Erichsen

Ditto

under Hoppestad og der Fød

 

 

 

46

huusarm

 

 

2 Sønner

1 Datter

Alle smaa

Ditto

Beruld Christensen

Ditto

Ditto

 

 

 

68

huusarm

 

 

3 Sønner

2 Døttre

Kand tiene

Ditto

Gunder Hansen

i Holden Sogn

i dette Sogn i 30 Aar

 

 

 

51

huusarm

 

gift med en Blind Kone

 

 

4 smaa Børn hvoraf den ene er Vandfør og skrøbelig

Ditto

Gunder Olsen

i Sillejord

opholdt sig i Sognet i 40 Aar

 

 

 

71

huusarm

 

 

2 Sønner

 

Den ene gift

Ditto

Asbiørn Olsen

i Sillejord

her i Sognet i 16 Aar

 

 

 

63

huusarm

 

 

5 Drænge

2 Piger

Tiener for Føde

Ditto

Torger Anundsens Enke

Gierpen

under Grini hvor hun er fød

 

 

 

51

huusarm

 

 

1 Søn

 

Kand Tiene

Ditto

Anders Hansen

Ditto

under Mælum

 

 

 

61

huusarm og en gammel Søster at forsørge

 

 

 

 

 

Ditto

Ole Gundersen

Gierpen

under Sem gaard i 36 Aar

 

 

 

79

huusarm

 

gift

 

2 Døttre

begge gifte

Gierpen

Hans Tostensen

Gierpen

under Riising 40 Aar

 

 

 

70

huusarm

 

 

 

2 Døttre

Kand tiene

Ditto

Peder Tollers Enke

Ditto

under Bøe

 

 

 

70

huusarm

 

 

2 Sønner

1 Datter

Kand tiene

Ditto

Aslach Christensens Enke

Ditto

under Fossum

 

 

 

42

huusarm

 

 

1 Søn

2 de Døttre

alle Smaa

Ditto

Ougen Pedersen

Ditto

inder Ditto i 30 Aar

 

 

 

60

huusarm

 

gift

 

5 Døttre

alle hieme

Ditto

Mads Madsen

Fød paa Kongsberg

under Hoppestad

 

 

 

70

huusarm

 

gift

2de Sønner

2de Døttre

alle Smaa

Ditto

Jacob Gundersen

Gierpen

under Kiise gaard

 

Rade Sygdom

 

51

huusarm

 

gift

2de Sønner

2de Døttre

alle Smaa

Ditto

Ole Thordsen

Ditto

under Fossum

 

 

 

70

huusarm

 

 

 

 

 

Dittov

Peder Jørgensen

i Walebøe

under Hynie

 

 

 

42

huusarm

 

gift

2de Sønner

2de Døttre

Smaa

Ditto

Svend Jerennumusen

i Schien

under Bræhke Syndre

Vanfør

 

 

42

huusarm

 

gift

3 Sønner

 

2de kand tiene

Ditto

Annund Torgersen

i Schien

under ditto

 

 

 

28

huusarm

 

gift

1 Søn

 

gandske liden

Ditto

Ingeborg Erichsdatter

Gierpen

under Ditto

 

 

Skrøbelig

85

huusarm

 

 

 

 

 

Ditto

Friderich Tamburs Enke

Girepen

under Ditto

 

 

 

52

huusarm

 

 

1 Søn

1 datter

Kand tiene

Ditto

Erich Thordsens Enke

Ditto

under Ditto

 

 

Skrøbelig af alder

64

huusarm

 

 

2de Sønner

2de Døttre

gifte alle

Ditto

Erich Jørgensens Enke

Tind

under Ditto i 12 Aar

 

 

 

44

huusarm

 

 

Dessuden et Døvt og Dumt Barn

Ditto

Niels Larsen

Gierpen

under ditto

 

 

 

66

huusarm

 

gift

3 Sønner

1 Datter

Datteren Kand Tiene

Ditto

Isach Jensen

Ditto

under Frogner

 

 

 

42

huusarm

 

gift

3 Sønner

3 Døttre

hvoraf den ene Søn er Vanfør og kun 1 Datter kand Tiene

Gierpen

Halvor Rolfsens Enke

Gierpen

under Bræche

 

 

 

74

huusarm

 

gift

2de Sønner

1 Datter

Kand Tiene

Ditto Gierpen

Halvor Alfsens Enke

Ditto

Ditto

 

 

 

50

huusarm

 

 

2 Sønner

1 Datter

Kand Tiene

Ditto

Anders Jerennumussen

Ditto

under Bratzberg

Døv

 

Skrøbelig

75

huusarm

 

 

2 Sønner

1 Datter

Kand Tiene

Ditto

Christian Andersens Enke

Schien

Ditto

 

 

Skrøbelig

42

huusarm

 

 

1 Søn

 

Sønen er Krøppel

Ditto

Jan Hansens Enke

Gierpen

under Bradzberg

 

 

 

50

huusarm

 

 

3de Sønner

 

Kand Tiene

Ditto

Karen Nielsdatter

Ditto

under Ditto

 

 

Fattig og skrøbelig

60

 

 

 

 

 

 

Ditto

Anne Knudsdatter

Ditto

Gaer om og Bettler

 

 

Haver den Faldende Syge

23

 

 

 

 

 

 

Ditto

Jon Knudsen

Tind

under Bradzberg i 8 Aar

 

 

Har Sygdom

66

huusarm

 

gift

3 Sønner

1 Datter

Sønneren kand Tiene

Ditto

Simon Kaardsvaldsen

Gierpen

under Bradzberg i 50 Aar

 

 

Har Svaghed af Alder

80

Arm og Trængende

Været Skomager, men kand intet giøre

gift

2 Sønner

2 Døttre

2 af dem kand tiene

Ditto

Engelbret Larsens Enke

Brevig

under Bradzberg i 16 Aar

 

 

 

75

huusarm

 

 

2 Sønner

3 Døttre

hvoraf en allene kand tienne

Ditto

Børge Rose

Gierpen

under Bradzberg altiid

Vanfør

 

 

61

huusarm

 

gift

1 Søn

1 Datter

Kand tiene

Ditto

Abraham Isachsens Enke

Ditto

under Ditto i 30 Aar

 

 

 

40

Fattig

 

 

2 Sønner

 

en Kand Tiene

Ditto

Engelbret Nielsens Enke

Gierpen

under Ditto

 

 

 

75

Fattig og skrøbelig

 

 

 

 

 

Ditto

Knud Pedersen

Ditto

under Ditto

 

 

Sygelig

70

Fattig

 

 

 

 

 

Ditto

Ole Bradzbergs Enke

Ditto

som Ditto

 

 

 

50

Aldeles fattig

 

 

2 Sønner

2 Døttre

alle for Smaa at tiene

Ditto

Lars Engelbretsens Enke

Ditto

Ditto

 

 

 

76

fattig

 

 

2 Sønner

1 Datter

alle gifte

Gierpen

Anders Olsens Enke

Ejdanger

under Bradtzberg

 

 

Skrøbelig af alder

70

fattig

 

 

 

 

 

ditto

Hans Wærensøns Enke

Gierpen

under ditto

 

 

Svag

69

Huusarm

 

 

 

 

 

ditto

Jan Hansens Enke

Brevig

under ditto i 7 Aar

 

 

Svag af alder

71

Fattig

 

 

 

2de Døttre

Begge Tiener

ditto

Berthe Andersdatter

i Gierpen

Ditto i 20 Aar

 

 

Svag af alder

70

Fattig

 

 

 

 

 

ditto

Malen Thomesdatter

ditto

Ditto 40 Aar

Vandfør

 

 

54

Ussel

 

 

 

 

 

ditto

Gunder Thomesens Enke

i Schien

Ditto i 7 Aar

 

 

Sygelig

68

Huusarm

 

 

1 Søn

1 Pige

Tienner

ditto

Ole Aslachsens Enke

Laurdal

Ditto 8 Aar

 

 

 

68

Huusarm

 

 

 

4 Døttre

Kand Tiene

ditto

Ingeborg Nielsdatter

Gierpen

under Ditto

den Faldende Syge

 

 

30

Intet til Ophold eller redning

 

 

 

 

ditto

Jens Hællichsen

ditto

Ditto

 

 

 

48

Huusarm

 

Gift med en Kone som har den faldende Syge

 

3 Døttre

En kand tiene

ditto

Torger Thordsen

Ditto

 

 

 

 

44

Huusarm

 

Gift med en svag Kone

 

 

2 Smaa Børn

ditto

Niels Larsen Galt

Ditto

Ditto 40 Aar

 

 

Skrøbelig af alder

84

Fattigst Omstendighed

 

 

 

 

 

ditto

Niels Larsen Gulsæth

Ditto

Ditto

 

 

Svag af alder

82

Huusarm

 

Gift med en gml. og syg hustrue

 

1 datter

Gift

ditto

Knud Johannesen

Ditto

under Ditto

Fra sin Forstand

 

 

50

Fattig

 

 

 

3 Døttre

Icke Kand tienne

ditto

Lars Tvedtens Enke

Fød i Gierpen

 

 

 

 

50

Huusarm

 

 

 

 

 

ditto

Anders Nielsens Enke

Sillejord

under Ditto 20 Aar

 

 

Svag

60

fattig

 

 

1 Søn

2 Døttre

Kand Tiene

Gierpen

Lars Mechelsen

Fød i Schien

paa Bradtzberg Kleven i 18 Aar

 

 

Sygelig

40

Huusarm

 

gift

 

 

 

Ditto

Engelbredt Mathiesens Enke

i Gierpen

Ditto 18 Aar

 

 

 

69

Huusarm

 

 

2 Sønner

2 Døttre

Kand Tienne

Ditto

Christen Hansens Enke

i Solum

Ditto 1 Aar

 

 

 

45

Fattig

 

Gift

1 Søn

1 datter

kand Tienne

Ditto

Knud Larsen

Gierpen

Ditto 14 aar

 

 

 

60

Fattig

 

gift

1 Søn

 

som er Blind

Ditto

Hans Larsen

Ditto

Ditto

 

 

 

50

Huusarm

 

fift med en Svag hustrue

 

 

 

Ditto

Jon Nielsen

Ditto

Ditto

 

 

 

50

Huusarm

 

gift

2 Sønner

1 Pige

alle Smaa

 

Ditto

Søren Mathiesen

Ditto

Ditto

 

 

 

72

meget fattig

 

gift

 

 

 

Ditto

Børre Gundersen

Ditto Gierpen

Ditto Bradtz(berg)

 

 

 

50

Huusarm

 

gift

1 Søn

1 Datter

Kand ikke Tienne

Ditto

Jon Andersen

Ditto

Ditto 12 aar

 

 

 

38

fattig

 

gift

1 Søn

2 Døttre

Ikke Tienlige

Ditto

Erich Simonsøns Enke

Schien

Ditto i 34 Aar

 

 

 

55

Huusarm

 

 

1 Søn

3 Døttre

2 Kand Tienne

Ditto

Torger Ledvorsen

Winjie Sogn

Ditto

 

 

 

61

Huusarm

 

 

3 Sønner

 

2 af dem Tienner

Ditto

Isach Jacobsens Enke

Gierpen

opholt sig al sin Tiid paa Kleven

 

 

Syg af alder

73

Fattig

 

 

 

 

 

Ditto

Ole Olsen

Ditto

Ditto

 

 

 

42

Fattig

 

 

 

 

1 lidet Børn

Ditto

Ole Andersen Løbberg

Ditto 30 Aar

Kleven

 

 

 

62

Huusarm

 

 

 

 

 

Ditto

Niels Abrahamsen

Ditto

Ditto 10 Aar

 

 

 

44

Huusarm

 

gift

1 Søn

 

gift

Ditto

Anders Larsen

Ditto

Ditto

 

 

 

44

Huusarm

 

gift

1 Søn

1 Datter

Tienner

Ditto

Anders Jonsens Enke

Ditto

Ditto

 

 

 

48

Huusarm

 

 

 

 

 

Ditto

Thorger Amundsens Enke

Ditto

under Grinie

 

 

 

51

Huusarm

 

 

1 Søn

 

Kand Tienne

Gierpen

Hasle Rejersen

Gierpen

under Grinie

 

 

 

51

Huusarm

 

gift

1 Søn

1 datter

Kand Tiene

Ditto

Peder Nisterød

i Sigdal

under Fossum i 33 Aar

 

 

Skrøbelig af alderdom

84

Meget fattig

ingen Børn

 

 

 

 

Ditto

Wilhelm Henrichsens Enke

i Slemdal

under Ditto

 

 

 

68

Huusarm

 

 

 

 

 

Ditto

Peder Christensens Enke

i Holden

under Ditto i 12 Aar

 

 

 

74

Huusarm

 

 

 

 

 

Ditto

Anders Olsen

Gierpen

Schilbred

Vandfør

 

 

51

fattig

 

Gift

 

 

5 smaa børn – 1 kand tiene

Ditto

Johannes Hansen

Ditto

Ditto

 

 

 

51

Huusarm

 

Gift

3 Sønner

 

1 Tiener

Ditto

Hans Jensen

Slemdal

i Sognet 15 Aar

 

 

 

48

Huusarm

 

Gift

2 Sønner

1 datter

Tiener

Ditto

Ole Evensen

Gierpen

under Sem

 

 

 

46

Huusarm

 

Gift

2 Sønner

2 Døttre

alle tiener

Ditto

Ole Gundersen

Ditto

under Ditto

 

 

 

34

Huusarm

 

Gift

1 Søn

1 datter

begge Smaa

Ditto

Peder Halvorsen

Soude Hæret

under Tofte

 

Rade Sygen

 

36

Huusarm og fattig

 

Gift

 

 

2 Smaa Pige Børn

Ditto

Asbiørn Olsen

Sillejord

under Røshaager

 

 

Syg af alder

72

meget fattig

 

 

5 Sønner

2 Døttre

alle Tiener for Brødet

Ditto

Johannes Foss hands Enke

fød i Gierpen

under Foss i 30 Aar

Blind

 

 

82

meget fattig

 

 

 

 

 

Ditto

Jens Stephensens Enke

ditto

Ditto

 

 

 

46

Huusarm

 

 

1 Søn

 

uduelig til tiene

Ditto

Jacob Pedersen

Gierpen

under Tofte

 

 

Svag

55

Huusarm

 

Gift

2 Sønner

1 Datter

alle Smaa

Ditto

Hans Jensen

Slemdal

under Bouerød

 

 

 

40

Huusarm

 

Gift

 

3 Døttre

ingen Kand tiene

Ditto

Peder Griniteigens Enke

Gierpen

under Schielbred

 

 

Syg af alder

72

meget fattig

 

 

 

 

 

Ditto

Erich Tambur

Kongsberg

under Holm gaard

 

 

 

42

Huusarm

 

gift

2 Sønner

3 Døttre

alle Smaa

Gierpen

Ramund

fød i Holden

under Sem

 

 

 

40

Huusarm

 

 

 

 

har 4 af sine Sønne

alle Børne Børn at forsørge

Ditto

Isach Gundersen

Gierpen

under Gulsæth

Vanfør

 

 

36

Huusarm

 

gift

1 liden Sønn

 

 

Ditto

Jens Gundersen

Ditto

Ditto

Krøppel

 

meget svag

25

Noget Tilhold

 

 

 

 

 

Ditto

Niels Hendrichsen

fød i Hallingdal

under Tofte

 

 

 

72

Huusarm

 

gift

1 Søn

 

gandske liden

Osebachen

Boye Karhoff

fød udi Gierestad

Osebachen

 

 

 

50

Huusarm

 

gift med en Syg Krøppel og Sænge-liggende Kone

 

 

 

Gierpen

Niels Gulsættes Enke

Gierpen

under Gulsæth

 

 

 

52

Huusarm

 

 

1 Søn

2de Døttre

Kand ikke Tiene

Ditto

Jon Tvedtens Enke

Ditto

under Røshager

 

 

Syg af alder

72

Gaar om og Betler

 

 

 

 

 

Ditto

Ener Andersen

Ditto

under Gulsæth

 

Rade Syge

 

52

Stor armod

 

Gift

2 Sønner

1 Datter

2 kand Tiene

 

 

 

i Slemdal

 

 

 

 

 

 

 

Slemdal

Anders Thygesen

Holden

under Sølland

 

 

 

62

Huusarm

 

Gift

 

 

 

 

Ditto

Anders Rasmussen

Slemdal

 

 

 

 

64

Huusarm

 

Gift

 

 

 

Ditto

Gulbrand Olsen

i Qvell Sogn

under Grorøe

 

 

 

60

Huusarm

 

Gift

1 Søn

1 datter

Kand icke tiene

Ditto

Erich Daapan

Slemdal

Moeholdt

 

 

 

59

Arm

 

gift

1 Søn

 

ikke Tienlig

Ditto

Anders Nielsen

Ditto

i Slemdal

 

 

 

53

Huusarm

 

Gift

1 Sønn

4 Døttre

hvoraf 2 Kand Tiene

Ditto

Even Nielsen

Ditto

Ditto

 

 

 

50

Huusarm

 

Gift

1 Søn

1 Datter

begge Smaae

Ditto

Han(s) Nielsen

Ditto

Ditto

 

 

 

46

Huusarm

 

Gift

4 Sønner

 

2 Kand Tiene

Ditto

Lars Olsen

Ditto

Ditto

 

 

 

50

Huusarm

 

Gift

2 Sønner

1 Datter

Kand Tiene

Ditto

Michel Nielsen

under Guurholdt

Ditto

 

 

 

36

Huusarm

 

Gift

1 Søn

 

gandske liden

Ditto

Hans Halvorsen

Slemdal

Ditto

 

 

 

62

Huusarm

 

Gift

 

 

 

Ditto

Ole Thordsen

Ditto

Ditto

 

 

 

50

Huusarm

 

Gift

1 Søn

4 Døttre

2 Kand Tiene

Ditto

Christen Christopher-sen

Ditto

under Sørbøe

 

Rade Syge

 

57

Huusarm

 

Gift

 

3 Døttre

ikke Kand Tiene

Ditto

Jacob Johanessen

Ditto

under Klovold

 

Vandfør

 

46

Huusarm

 

Gift

1 Søn

3 Døttre

2 Kand Tiene

Ditto

Kolbiørn Knudsen

Numedal

under Guurholdt

 

 

 

52

Huusarm

 

Gift

 

 

 

Ditto

Niels Jacobsens Enke

Gierpen

Thorsholdt

 

 

Syg af alder

84

meget fattig

 

 

 

 

Mange Børn,

men alle gifte

Ditto

Knud Olsen Steendalen

Tind

under Grorøe

 

 

 

32

Huusarm

 

 

1 Søn

1 Datter

begge tiener

Endnu som Førhen forglemt

Gierpen – Maren Abrahamsdatter opholde sig under Jønnevald, som er 81 Aar, gamel og intet at leve af.

Ditto – Jens Stephensens Enke under Ditto gaard, 48 aar gammel, har et lidet Barn, nemlig en Søn som icke kand Tiene, i stor armod

Ditto – Ole Gundersen Kræppa, en gammel og Skrøbelig Mand 80 Aar, gaar om og Betler.

Ditto – Dorthe Jansdatter, fød i Sognet under Foss, 76 Aar, ussel og arm

Ditto – Magrethe Christensdatter, 50 Aar, fød under Foss, fattig Sygelig, Trængen

Ditto – Halvor Haraldsen opholde sig i Trolsaas under Grini 52 aar gammel, gift, har 7 Børn alle Smaae, ingen Kand Tiene, fattige Omstendigheder.

Saaledes Troer ieg at have med den Nøyagtigste efterspørgelse og omfahrelse i Sognet i Raad med Præstens Medhiælpere og de derom bekiendte Rodemænd, Opfyldt min underdanie pligt i Henseende Høyvelbaarene Herres Befal af 28de Decembr 1781.

Limie Lendsmandsgaard
den 24 Januarij 1782

Christen
Lund


© - Jan Christensen