2024-06-06

Besøk på Borgestad gård 6 juni 2024Gjerpen Historielags omvisning på Borgestad Gård ble en dobbelt-time i lokalhistorie som de rundt 50 deltakerne neppe vil glemme. For Erik og Petter Borgestad fortalte levende om gården som har tilhørt familien i over 300 år, og de delte god-biter fra tidligere eieres liv og levnet. Statsminister Gunnar Knudsen har nok preget livet på gården både da han bodde der, og etterpå. Knudsen ga hovedbygningen det utseendet den har i dag, og han fikk bl.a. plantet Borgestadalléen. Men størst betydning har nok middagsselskapet der han koblet Hydro-gründerne Birgeland og Eyde hatt. Det skjedde på Borgestad. Borgestad Gård eies i dag av en stiftelse, har 17 fredede bygninger, og et aktivt landbruk med jordbærproduksjon som et av de viktigste satsningsområdene.

Men den ærverdige gården har også en flere mål stor barokkhage som Gro Rensvoll Borgestad viste fram. Hagen ble etablert i 1701, og mange av trærne der er over 200 år gamle. Blant annet står det et livskraftig gråpæretre der. Det ble plantet i 1776.