2022-08-25


Medlemsmøte i Gjerpen Historielag
Gjerpen gård 25 august 2022

Gulset, fra bondeland til drabantby.

Ikke alle i Skien tenker over at Gulset var en del av Gjerpen før 1964. Vi har lett for å tenke at Gjerpen var området øst for Skien sentrum, med Børsesjø og dalen utover mot Porsgrunn. Men Gjerpen var så mye, mye større enn det, og Gulset tilhørte altså Gjerpen kommune fram til byutvidelsen i 1964.

Gjerpen Historielag hadde derfor invitert til et møte på låven på Gulset gård, torsdag 25.august. Ca 60 interesserte møtte opp for å lytte til Odd Lunde, Thorbjørn Wahlstrøm og Tor Arnesen fortelle.

Etter at leder for laget, Per Simon Mustvedt, hadde ønsket velkommen, startet han å intervjue Odd Lunde om hvordan livet på Gulset gård hadde vært i hans barndom og ungdom. Han kunne fortelle om en veldrevet familiegård som besteforeldrene hans hadde overtatt i 1908, og som senere hans foreldre hadde drevet. Det hadde vært lagret mye høy og korn på låven, og gården hadde hatt 7-8 melkekyr, noen griser og 30-40 høner. Det var en trivelig plass å vokse opp, og det «lå i korta» at han en dag skulle overta driften av gården. Men slik skulle det ikke gå…..

Thorbjørn Wahlstrøm har skrevet bok om bydelen Gulset. Han fortalte at etter byutvidelsen i 1964, var det stort behov for boligtomter. Prognosen sa at det ville bli 70.000 innbyggere i Skien, og Klyve og Gulset var steder for boliger til disse. På Gulset hadde mange av Skiens borgere bygd hytter fra starten av 1900-tallet. Det var kort vei fra byen, og her kunne de dyrke litt grønnsaker og plukke bær. Vi fikk høre navn som Hyttebyen, Hansebyen, Salmakerhyttene og Salmakerdammen. På Maihaugen lå det en hytte med samme navn. Den ble etter hvert eid av lektor Einar Østvedt. Det er artig å tenke på at Østvedts hytte har satt navnet på denne delen av Gulset. Mange av hyttene er i dag bygget om til boliger.

Tor Arnesen ble så spurt om hvordan kommunen arbeidet med planene for den nye bydelen. Kommunen laget en helhetlig plan for Klyve og Gulset. Planen for Gulset fikk mye skryt pga et omfattende veinett. Det ble tegnet nøyaktige kart med navn til alle gårder og eiere. Gårder ble ekspropriert, det nyttet ikke å protestere.

Høsten 1967 skjønte folket på Gulset gård at noe ville skje med gården, og i 1968 var siste året de hadde dyr på gården. Den siste havreåkeren de hadde var der kirken nå ligger.

Tor Arnesen arbeidet som «stikkegutt». Han satte stikk i skauen der nye veier skulle bygges. Kommunen hadde som mål å legge ut 50 eneboligtomter hvert år. På Gulset Syd la de ut 180 tomter på en vinter, men da hadde de innleid hjelp. Skien fikk skryt internasjonalt for god byutvikling.

Ekspropriasjonen av gårder var tungt for mange, bl.a. for eierne av Gulset gård. Odelsgutten stod plutselig uten gård og kjøpte seg etter hvert en gård i Vestfold.

Nå er det ikke mange tomter igjen på Gulset.

Det er planer for en urnelund på vestre Gulset. Pr dags dato beholdes planene for bygningene på Gulset gård, men utbyggerne har tegnet skisser, og ingen vet hva det ender opp i.

Per Simon Mustvedt takket til slutt for at vi hadde fått så fin orientering fra de tre deltakerne. Han takket for frammøtet og nevnte historielagets møter i høst. Også på denne kvelden fikk vi nye medlemmer, og Gjerpen Historielag vokser stadig.

Vi ser fram til neste møte i oktober og ber alle om å følge med på FB-sida og Hjemmesida vår!