2018-11-29

Gjerpen historielags første møte.

 

 

Torsdag 29.november ble Gjerpen historielags første møte holdt i et møterom i kirken på Gulset.

Lokalet var ypperlig til et slikt arrangement. Kjøkkenet var i nær tilknytning til lokalet, og i gangen

utenfor var det god plass til en «kakebuffet».

Vi hadde satt opp et stort og ganske omfattende program for kvelden. Foruten det tradisjonelle

foredraget med historisk emne, hadde vi dristet oss til å ha utstilling og ev. salg av smykker,

malerier og bøker med historisk bakgrunn.


Vi hadde vært så heldige at vi fikk Haakon Livland, tidligere ansatt ved Telemark museum, nå

konservator ved Slottsfjellsmuseet i Tønsberg, til å holde hovedforedraget. Han holdt et

inspirerende foredrag om brynesteinshandelen fra Eidsborg, om utbredelsen og funn, ikke minst

om Klåstadskipet som var lastet med brynestein og kom fra Skida, om bruken og om steinens

egenskaper som gjør at den er så unik og gjenkjennelig. Handel med brynestein skjøt fart i

vikingtiden, altså før folk slo seg ned i Skien, og holdt seg til midt på 1900-tallet, med Norrøna

fabrikker i Porsgrunn som hovedaktør. Haakon Livland hadde hatt kontakt med folk fra Vest-

Telemark som hadde arbeidet i bruddet i Eidsborg, og det gjorde fortellingen hans ekstra

interessant og nær.


Hvis vi konsentrerer oss om middelalderens Skien, var byen ganske liten, men stedet der den

vokste fram var ypperlig for handel. Skip kom inn til byen, og brynestein, jern og skinn ble fraktet

ned fra øvre Telemark. I selve byen bodde det ikke mange mennesker, men i områdene rundt lå

det allerede i vikingtid mange gårder. Når en da tenker på den voksende brynesteinshandelen, er

det lett å tenke at den må ha blitt organisert av en mann fra distriktet med makt og myndighet. På

1100-tallet var det en slekt som skilte seg ut i så måte, og som høyst sannsynlig har organisert

denne handelen, nemlig Dagsætta på Bratsberg i Gjerpen. Thor Wølner Gundersen har

spesialisert seg på middelalderen, og sitter inne med mye kunnskap om denne ætta. Han overtok

etter Haakon Livland og fortalte om denne mektige slekta i Gjerpen, om den mektige Dag

Eilivsson som antagelig var med Sigurd Jorsalsfarer til det Hellige land, som bygde kirken på

Kapitelberget som en gårdskirke for Bratsberg gård, med krypt for mulig oppbevaring av en

relikvie og med et høyt tårn der man kunne speide etter fiender på vei mot gården. Han var også

mannen som ga gårdseiendommer til opprettelsen av Gimsøy Kloster. Wølner Gundersen fortalte

om sønnen Gregorius, mannen med gullhjelmen som hadde 90 huskarer og som kanskje var

Norges mektigste mann, der han stod i ledtog med kong Inge Krokrygg.


Til slutt leste forfatter Tor Bertel Løvgren utdrag fra boka si «Sverddrengen». Boka er en

lokalhistorisk roman, den første i en trilogi, om Tord som lever på 1100-tallet på Bratsberg gård

hos Gregorius Dagsson. Han skildrer livet på gården, i Gjerpen og i Skida, og hvordan hendelsene

vi kjenner fra historien oppleves for en ung dreng. Men Løvgren skriver også om en annen Tord,

en ung mann som kommer flyttende til Gregorius Dagssonsgate på 1980- tallet. Denne Tord blir

interessert i distriktets middelalderhistorie og oppsøker Gjerpens middelalder både ved å lese alt

han kommer over om emnet og ved å besøke de historiske minnene vi har.


Praten gikk livlig blant de frammøtte, (ca 40stk) både i pausen mellom foredragene, da det ble

servert kaffe og kaker og små ostekanapeer, og etter møtet. Vi hadde inntrykk av at folk hadde

hatt en hyggelig kveld.


Denne kvelden ble viet til middelalderhistorien i Telemark og Gjerpensområdet. Møtet ble holdt på

Gulset for å vise at dette var en del av det gamle Gjerpen. Vårt neste møte holdes i januar på

Menstad bydelshus. Da vil Gard Strøm ta for seg gårdshistorie i Gjerpen. Vi vil også holde et

lignende møte i februar på Ås. I mars tar vi for oss Fossum Jernverks historie. Vi prøver med

andre ord å variere programmet og håper derved å få med folk med interesser for ulike emner. Vi

er åpne for innspill om emner til foredrag. Vi er jo absolutt i lagets startfase, vi ble jo startet 18.09,

og er veldig spente på respons og oppfølging.