2023-03-14


Årsmøte på Menstad Bydelshus 14 mars 2024

Torsdag 14.03 holdt Gjerpen historielag sitt årsmøte. Det var mange som hadde funnet veien til Menstad bydelshus. Årsmøtet ble ledet av Per Simon Mustvedt. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Det var ingen innkomne saker til behandling. Kontingenten blir den samme i 2024 som i 2023: kr. 200,00 for enkeltmedlemmer og kr.300,00 for familiemedlemskap.

Valget ble ledet av Tøger Høiseth. Valgkomiteens forslag ble vedtatt og styret for 2024 ser slik ut:


Per Simon Mustvedt, leder. (Valgt for 1 år)

Jan Christensen, styremedlem. (Ikke på valg)

Jan Thore Øvrum, styremedlem. (Ikke på valg)

Magne Brækken, Styremedlem. (Ikke på valg)

Thor Wølner Gundersen, styremedlem. (Valgt for 2 år)

Torild Wølner Gundersen, styremedlem. (Valgt for 2 år)

Gard Strøm, styremedlem. (Valgt for 2 år)

Berith Langbach, vararepresentant. (Valgt for 1 år )

John Lundsett, vararepresentant. (Valgt for 1 år)

Styret konstituerer seg på neste styremøte.


Valgkomite: Gregorius Skilbred, Nils Jacob Meen og Anna Rui (ny)

Revisorer: Ingjerd Stulen og Helge M Thorsen. (Begge valgt for 1 år)

Årsmøtet ble avsluttet med Gjerpensangen av Sofie Gulset.


Etter årsmøtet overtok arkeolog Geir Sørum podiet. Han holdt et foredrag som han har kalt «Hvordan skal en leite etter kulturminner? Spor til lokalhistorien».

Han snakket om hvordan vi kan dokumentere og kartlegge kulturminner. Utgangspunktet er en tur i terrenget og hva vi bør ha med oss av utstyr, hvem vi bør kontakte og hvordan vi skal registrere et funn. Han la an på bruk av sunn fornuft og kritisk sans, samt at vi må følge kulturminne- og friluftsloven.

Han var også innom praktisk gjennomføring og dokumentasjon. Historielaget er i starten på et prosjekt om registrering av husmannsplasser i Gjerpen. Vi vil gjerne registrere dem på kartet. Sørum la vekt på at vi bør lese oss opp på kildene, og i dette tilfellet er vel Gard Strøms «Gamle Gjerpen» en hovedkilde. Dersom vi finner noe nytt, blir dette lagt inn i denne databasen, samt at plassene blir plassert på kartet ved hjelp av GPS – måling.

Litt seinere på våren får vi være med Geir Sørum ut i terrenget for å praktisere noe av det vi fikk høre om i foredraget.

Vi takker Geir Sørum for en detaljert og lærerik framstilling.