Møteoversikt

Vårprogrammet 2023 Gjerpen Historielag


 

 Tirsdag 31 januar: - Menstad Bydelshus kl. 18:30 - Veier fra fortiden v/Lars Vaagland

Om fortidens herskere skulle få inn sine skatter, og føre sine kriger, måtte de ha veier ut til folket. De gamle veiene er for lengst glømt. Men er de borte? Lars Vaagland er leder i Siljan Historielag, og har det siste året arbeidet med kongeveien over Siljan.  Denne veien krysser også Gjerpen. Til Gjerpen Historielags møte på Menstad bydelshus 31. januar kommer han for å fortelle om fortidens ferdselsårer, om de som brukte dem – og hvordan vi kanskje kan finne igjen noen av disse veiene.

 Torsdag 13 april: Menstad Bydelshus kl. 18:30: ÅRSMØTE - Slektens historie
v/Jan Christensen

I tidligere tider var det de fornemme som laget sine slektstrær. Nå kan vi alle grave i egen slektshistorie, hvis vi bare vet hvordan. På møtet 13. april vil Jan Christensen fortelle om hvordan vi kan komme i gang med slektsforskning: Hvor er kildene, problemene, fallgruvene? Og hvordan har han løst sine utallige slektsforsknings-problemer?

I forkant av foredraget er det årsmøte i Gjerpen Historielag.Torsdag 1 juni kl 18.30: Omvisning på Lagmannsgården (Gjerpen Lille)

På den første junidagen tar Kjersti og George Aubert imot oss på den tradisjonsrike Lagmannsgården med flott utsikt over Skien. Gården ble skilt ut fra Gjerpen prestegård på 1200-tallet, og var i over 500 år de rettslærde lagmennenes tilholdssted. Senere har gården huset alt fra velstående redere og handelsmenn til fattige studenter. Siden Hans H. Holta kjøpte eiendommen tidlig på 1900-tallet har han og hans etterkommere eid stedet. I 2015 overtok Holtas oldebarn, George Aubert, eiendommen.  
Parkering ved det tidligere fylkeshuset.