Møteoversikt

Årsmøte for 2021 på Menstad bydelshus

 

Torsdag 24. mars 2022 kl. 18.30

 

På agendaen står valg av møteleder og referent, deretter vanlige årsmøtesaker :

  • Årsmelding for 2021  
  • Årsregnskap for 2021 
  • Eventuelt innkomne saker
  • Kontingentfastsettelse
  • Valg

 

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 9. mars.

 

Kveldens kåseri :

Etter årsmøtet vil Tor Gervin holde kåseriet « Konger, folk og røvere i Langeruddalen» i Luksefjell.

Kafeen på bydelshuset er åpen så det blir anledning til å kjøpe kaffe og noe å bite i.

 

Inngang 50 kr for medlemmer og 100 kr for andre. ( VIPPS eller kontant )

 

Vel møtt til en fin lokalhistoriekveld!