Møteoversikt

Høstprogrammet 2023 Gjerpen Historielag


  

Torsdag 24 august: Moholt Jernverk i Siljan, kl. 18:00:  

Dette er de best bevarte ruinene etter jernverkene i vårt område. Ved Moholt verk på Eidet finnes intakt kullkjeller, kleinsmie, rester av masovn og masovnsbygg, muren etter formerstua, forvalterboligen av slaggstein mm.
Lederen i Siljan Historielag, Lars Vaagland, kjenner godt til historien om jernverksdriften, og blir vår omviser.


Lørdag 10 september kl 12-16: Gjerpensdagen (Gjerpen Idrettsforenings klubbhus) - 

Gjerpen historielag vil være tilstede iår også på arrangementet til Gjerpen Idrettsforening. Vi vil ha en egen stand hvor interesserte vil kunne  slå av en prat med oss, se litt på hva vi har foretatt oss så langt som historielag, tegne medlemskap etc.


Torsdag 5 oktober 2023: Da Gjerpen ble Skien v/Jan Thore Øvrum

I 1964 ble Gjerpen med sine vel 15 000 innbyggere en del av den nye storkommunen Skien. Det gjorde også Valebø og Solum. Noen år senere ble Hovenga og omegn overdratt til Porsgrunn. Området var i sterk vekst, og i gammelt Gjerpen-terreng fikk Skien sin første drabantby på Gulset. Men hvordan var hverdagslivet i Grenland da? I sitt historiske bildekåseri tar Jan Thore Øvrum oss med til våre hjemtrakter på den tiden da Gjerpen ble en del av Skien.


Menstad bydelshus torsdag 5. oktober kl 18,30

Pris kr 100/kr 50 for medlemmer

25 november 2023: Husmannsplasser i Gjerpen v/Jarle Sethre

Husmenn har tradisjonelt fått liten plass i fortellingen om norske bygder. Husmannsvesenet vokste fram fra 1600-tallet og var i sterk vekst fram til midten av 1800-tallet. Da var det nesten like mange husmenn som gård-brukere i landet. Levekårene på husmannsplasser varierte, men de utgjorde en
underklasse i bondesamfunnet og startet gjerne livet som tjenestefolk, mange endte livet på legd. I Gjerpen finner vi i dag rester etter mange tidligere husmannsplasser i utmarksområder som er populære turmål. Jarle Sethre har selv studert en plass helt sør i Gjerpen ved hjelp av både historiske kilder og arkeologi, og det ga flere uventede svar. 

Menstad bydelshus torsdag 25. november kl 18,30.  
Pris kr 100/kr 50 for medlemmer