Møteoversikt

Høstprogrammet 2022 Gjerpen Historielag


 

 21 august kl 12 - 16: Gjerpensdagen ved Gjerpenhuset.

Gjerpen idrettsforening arrangerer årlig en aktivitetsdag som viser hva foreningen driver med. Men i det siste har de også bedt med andre lag som er aktive i området. Gjerpen Historielag vil også delta på denne aktiviteten (se nærmere informasjon på vår Facebook-side og på epost når dagen nærmer seg)25 august: Gulset gård kl 18.00: Gulset – fra bondeland til drabantby
v/Odd Lunde og Tor Arnesen

Etter at Gjerpen i 1964 ble en del av Skien er Gulset blitt omdannet fra bondeland til en drabantby med nesten 9 000 innbyggere. Vi møtes på gården der Odd Lunde på 1960-tallet gjorde seg klar til å bli bonde, og vi treffer også Tor Arnesen, som stod sentralt i planleggingen av den nye bydelen. Hva skjedde, hvordan skjedde det – og hva skal skje med bygningene på Gulset Gård? I låven er det også en utstilling av en del redskap som tilhørte gården. Åpent møte. Ta med stol6 oktober kl 18.30 på Menstad Bydelshus: Bratsbergbanen v/ Helge Songe

Jernbanen mellom Notodden og Porsgrunn har en beskjeden rolle i dag, men da den ble til for vel 100 år siden var det en drabelig kamp om hvor dette viktige bindeleddet mellom Notodden og Grenland skulle gå – øst eller vest for Norsjø. Helge Songe har skrevet bok om Bratsbergbanens historie, og den historien vil han fortelle i Gjerpen Historielag torsdag 6. oktober.
Foredraget i Menstad bydelshus starter kl 19, men møtet er åpent for prat og kaffekos fra kl 18.30.


1 desember kl 18.30 Menstad Bydelshus: Børsesjø - et historisk overblikk i fugleperspektiv 
                     v/styrelederen for BirdLife Telemark, Allen Einar Kjøhl-Røsand

Fuglefaunaen i Børsesjø er ikke som i «gamledager». Mye er skjedd både i fuglereservatet og nabo-laget til Børsesjø, og det har påvirket fuglefaunaen. Ledsaget av en fargerik serie bilder vil styrelederen for BirdLife Telemark, Allen Einar Kjøhl-Røsand, fortelle hva som er skjedd med fuglefaunaen de siste 50 årene, og hva som har påvirket fuglelivet i Gjerpensdalen.
Foredraget i Menstad bydelshus starter kl 19, men møtet er åpent for prat og kaffekos fra kl 18.30.