2022-06-08


Medlemsmøte i Gjerpen Historielag
Storemyr i Gjerpensdalen 8 juni 2022


80 tilhørere fra 11 til 80 år var møtt fram til Gjerpen Historielags møte på Storemyr onsdag 8. juni.

Torbjørn Follaug, Hans Aas og Per Simon Mustvedt fortalte den glemte historien om kanalen og dens tilblivelse. Men også mange av møtedeltakerne supplerte beretningen om elva Leirkups historie fra 1700-tallet og fram til våre dager. Møtet ga de fleste et solid påfyll med lokalhistorie, og kveldsola bidro også til at møtet ble en minneverdig begivenhet.

Med spader som hovedverktøy gravde 200 mann i 1853 – 1854 en over 3 km lang kanal utover Gjerpensdalen. På under et år gravde de seg gjennom myrer og sumper, og la grunnlaget for det fruktbare jordbrukslandskapet i Gjerpen. Over 4000 dekar ble takket være kanalen og drenering omdannet fra vannsyk mark til flott dyrkingsjord.

Børsesjøkanalen er fortsatt en livsnerve for landbruket i Gjerpensdalen, og bidrar sterkt til å unngå skadeflommer.