Regnskap 1891

Forslag til Budsjett og Regnskapsoversikt 1891 for Gjerpen Herred