Hofund

Medlemsbladet "Hofund"

Gjerpen Historielags medlemsblad HOFUND blir utgitt 2 ganger årlig, et nummer rett før jul og et nummer før sommeren.

Bladet er normalt på 16 sider, og vi forsøker å ha variert stoff som er relatert til Gjerpen.
Navnet Hofund er valgt fordi det er det gamle navnet som ble brukt på området hvor idag Gjerpen ligger. Vi finner forbindelsen til navnet idag i f. eks. Hovundveien.


Medlemsbladet sendes gratis til alle betalende medlemmer. Nye medlemmer kan også kjøpe resterende blader til løssalgspris.


Vi ser gjerne at medlemmene sender oss stoff til bladet; det være seg artikler eller bilder som har noe med Gjerpen å gjøre.


Redaksjonskomiteen består av: 
Jan Christensen - Redaktør
Jan Thore Øvrum
Per Simon Mustvedt
Hans Aas
Thor Wølner Gundersen


Stoff til bladet kan sendes til: 

gjerpen(alfakrøll)gjerpenhistorielag.no