Møteoversikt

Stiftet 18 september 2018

MØTER

Medlemsmøte nr 2

19 februar 2019

 

Limi Grendehus

Luksefjellveien 252, 3721 Skien

 

kl 18:30

 

Vi vil på dette møtet legge fram hvordan vi ser at

Gjerpen Historielag kan arbeide fremover, hva vi mener

laget bør engasjere seg i, som f.eks. innsamling av bilder,

historier, dokumenter, navneregistrering, fornminne-

gransking etc.

 

Vi håper at alle fremmøtte vil engasjere seg i diskusjonen,

og at vi i felleskap kan komme frem til en plattform for videre

drift av laget.

 

Ellers så vil Gard Strøm foredra og vise

en del eldre bilder fra området,
og han vil gjerne ha innspill fra publikum.

 

Inngangspenger er kr 50,- (Inkluderer kaffe/kake)

 

VELKOMMEN